De Amsterdamsche Kring

Welkom op de homepage van De Amsterdamsche Kring.
Al sinds 1945 zetten leden van De Amsterdamsche Kring zich in voor de ‘groei en bloei’ van Amsterdam. 

Opgericht 27 mei 1945

Over De Amsterdamsche Kring

De Amsterdamsche Kring werd vlak na de bevrijding opgericht door mensen “van uiteenlopende werkkring en maatschappelijke positie, allen vervuld van het verlangen zich te geven aan de algemene belangen van de hoofdstad”, alsdus secretaris van de Kamer van Koophandel en een van de eerste Kringleden G.M. Greup in een boekje over het tienjarig bestaan uit 1955. 

Geestelijk vader van De Amsterdamsche Kring is mr. D.U. Stikker, directeur van Heineken en oprichter van de Stichting van den Arbeid. Sinds de winter van 1944-’45 kwam hij in het geheim in Amsterdam samen met zakenlieden en ondernemers om te bespreken hoe zij de ernstige problemen die zij voorzagen in de overgang van bezetting naar vrijheid, het hoofd konden bieden. Onder hen naast Greup en Stikker, E. Heldring en C.J. Baron d’Escury, respectievelijk president en directeur van De Nederlandsche Handel Maatschappij en Feike de Boer, directeur van de Stoomvaartmaatschappij Nederland en de eerste naoorlogse burgemeester van Amsterdam.

De (besloten) bijeenkomsten vonden aanvankelijk eens in de veertien dagen plaats in het Amstel Hotel, maar al gauw in de kelder van de Amstel Brouwerij en daarna in de voormalige Heineken Brouwerij. Vanaf 1961 zijn de samenkomsten maandelijks en beginnen ze altijd met een inleiding door een van de leden of, soms, door een daartoe uitgenodigde buitenstaander.

Na de oprichting groeide De Amsterdamsche Kring gestaag door. Behalve directeuren van ondernemingen, bevonden zich onder de nieuwe leden ook hoogleraren, predikanten, advocaten, rechters, vakbondsmensen, hoge ambtenaren, wethouders en burgemeesters. In 1979 (!) werd besloten dat ook vrouwen toe mochten treden en een jaar later trad de eerste vrouw daadwerkelijk toe tot De Amsterdamsche Kring.

In 2020 bestaat De Amsterdamsche Kring 75 jaar. En nog steeds is de missie gezamenlijk en solidair de belangen van de stad Amsterdam op ieder gebied te bevorderen met een speciale focus op sociale cohesie en kansengelijkheid.

Ook vinden er nog steeds maandelijks bijeenkomsten plaats, sinds maart 2020 voor het eerst online in plaats van fysiek. We hebben een programmacommissie die zorgt voor een aansprekend programma.

De Amsterdamsche Kring kent inmiddels zo’n 300 actieve leden, en de verdeling man-vrouw is gelijk. Leden van De Amsterdamsche Kring zijn de trekkers en de duwers, de mensen die dingen mogelijk maken. Zij maken zich op allerlei manieren sterk voor de stad: in de politiek of in het bedrijfsleven, in kunst en cultuur, bij startups of in de filantropie. 

Sinds 2020

Stichting De Amsterdamsche Kring​

De missie van De Amsterdamsche Kring anno 2020 mag dan nog wel min of meer gelijk zijn dan de missie in 1945, toch hebben er wel degelijk vernieuwingen plaatsgevonden.

Onder een groeiende groep leden leeft de behoefte juist nu iets te doen voor Amsterdam. Want net als 75 jaar geleden, staan we ook nu voor een grote maatschappelijke uitdaging. Om daar gehoor aan te geven én om een fundament te leggen voor toekomstige activiteiten is in 2020 Stichting De Amsterdamsche Kring opgericht.

Het bestuur van de stichting komt zo’n tien keer per jaar bijeen. Naast het bestuur heeft De Amsterdamsche Kring drie commissies: Ledencommissie, Programmacommissie en Communicatiecommissie. De voorzitter van iedere commissie is tevens bestuurslid. 

Het bestuur en de commissies worden ondersteund door het secretariaat

Bestuur

Het Bestuur van De Amsterdamsche Kring wordt voor 3 jaar met optie tot 3 jaar verlenging benoemd.

Leontine van der Goes, voorzitter
Onwards Strategy

Maaike Ambags
Amsterdamsche Academische Club

Sandra Boer
Art Partner

Marjolijn Bronkhuyzen
Buro Bronkhuyzen

Roy Cremers
Roy Cremers | Creative Consultancy

Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie (sinds 2020) houdt zich bezig met de interne communicatie.

Roy Cremers, voorzitter
Roy Cremers | Creative Consultancy

Isaac Bullock Kintu
Isaac Bullock Marketing & Communication

Vacatures

Ledencommissie

Ieder lid kan een aspirant lid voordragen. De Ledencommissie werft zelf ook actief.

Sandra Boer, voorzitter
Art Partner

Sarriel Taus
Droog

Floris Mreijen
Nederlandse Vereniging van Banken

programmacommissie

Iedere maand wordt er een activiteit georganiseerd. De Programmacommissie draagt zorg voor de inhoud.

Marjolijn Bronkhuyzen, voorzitter
Buro Bronkhuyzen

James Veenhoff
Fronteer

Jan de Rooij
Deloitte

Staalman Beer
plek

Een nieuwe plek voor leden

Eindelijk is er een echt community platform waar de leden van De Amsterdamsche Kring elkaar kunnen vinden. Omdat Plek.co onze doelstellingen ondersteunt, kunnen wij de komende jaren tegen gereduceerd tarief gebruik maken van Plek.

Leden van De Amsterdamsche Kring kunnen via onderstaande knop inloggen bij Plek. 

Door leden gedragen

Leden

De Amsterdamsche Kring is een community waarin (toekomstige) Amsterdamse leiders samenwerken aan de ‘Groei en Bloei van Amsterdam’. Leden van De Amsterdamsche Kring zijn de trekkers en de duwers, de mensen die dingen mogelijk maken. Zij maken zich op allerlei manieren sterk voor de stad: in de politiek of in het bedrijfsleven, in de kunst & cultuur, bij startups of in de filantropie.

Lidmaatschap van De Amsterdamsche Kring versterkt alle leden om hun plannen voor de stad te realiseren. Samen vormen de leden van De Amsterdamsche Kring de ruggengraat van onze stad. En dat al sinds 1945.

Aspirant leden kunnen voorgedragen worden door bestaande leden. De Ledencommissie bepaalt uiteindelijk of een aspirant lid toe kan treden. 
Hierbij worden onderstaande punten in overweging genomen.

(Nieuwe) Leden

  • Leveren een actieve bijdrage aan De Amsterdamsche Kring. 
  • Leveren een zinvolle bijdrage aan de ‘Groei en Bloei van Amsterdam’.
  • Hebben een maatschappelijke impact op de stad (professioneel of anders). 
  • Bouwen op eigen wijze en met een eigen netwerk mee aan de stad.
  • Stellen hun netwerk open ten behoeve van initiatieven van andere leden die bijdragen aan de ‘Groei en Bloei van Amsterdam’.
  • Zijn woonachtig in en/of werkzaam in Amsterdam en directe omgeving.

De daad bij het woord

Het Amsterdamsche Fonds

Onlosmakelijk verbonden met De Amsterdamsche Kring is de Stichting Het Amsterdamsche Fonds. Het Fonds is op 18 juli 1945 opgericht met kapitaal dat door de toenmalige bestuurders van De Amsterdamsche Kring bijeen is gebracht met het doel om de algemene belangen van Amsterdam te dienen door specifiek Amsterdamse initiatieven financieel te ondersteunen die weinig of geen ondersteuning van andere instanties ontvangen. Uit de beleggingsopbrengsten en mede dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de leden van De Amsterdamsche Kring kan het Fonds ook nu nog diverse projecten financieren. 

Het beleid van het Amsterdamsche Fonds is het verlenen van subsidies uit inkomsten van het kapitaal van de stichting en ontvangen donaties aan projecten op sociaal cultureel terrein die ten goede komen aan de Amsterdammers.

Uit de beleggingsopbrengsten en dankzij de bijdragen van de Kringleden kan het Fonds jaarlijks ca. € 40.000 uittrekken voor de financiering van diverse projecten. Het Amsterdamsche Fonds is een ANBI.

Subsidieaanvragen kunnen door de leden van De Amsterdamsche Kring, maar ook door andere Amsterdammers worden ingediend. Zie voor meer informatie de website van Het Amsterdamsche Fonds.

Contact

Het secretariaat van
de Amsterdamsche Kring
is gevestigd bij:

Martens Back Office bv
Weteringschans 223
1017 XH Amsterdam

Postbus 15051
1001 MB Amsterdam

tel. 020 – 6 27 89 49
fax: 020- 6 27 03 22

info@deamsterdamschekring.nl

IJ
Scroll naar top