De oorsprong

Amsterdam_photo-city1

De Amsterdamsche Kring is op 27 mei 1945 opgericht door 27 vooraanstaande Amsterdammers met als doel de wederopbouw van Amsterdam in al zijn geledingen. Anno 2014 is de missie de “Groei en Bloei” van Amsterdam. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden thema’s die aan deze missie zijn gerelateerd, bediscussieerd.

Leden (300) van de Amsterdamsche Kring zijn nog steeds personen die vanuit hun hoofd- en/of nevenfunctie(s) een positieve bijdrage leveren aan onze stad en/of de regio.

Onlosmakelijk verbonden met De Amsterdamsche Kring is de Stichting Het Amsterdamsche Fonds. Het Fonds is op 18 juli 1945 opgericht met kapitaal dat door de toenmalige bestuurders van De Amsterdamsche Kring bijeen is gebracht met het doel om de algemene belangen van Amsterdam te dienen door specifiek Amsterdamse initiatieven financieel te ondersteunen die weinig of geen ondersteuning van andere instanties ontvangen. Uit de beleggingsopbrengsten en mede dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de leden van De Amsterdamsche Kring kan het Fonds diverse projecten financieren.